Pošli své CV

Nenašli jste nabídky práce, které vyhovují Vaší kvalifikaci?

Zašlete nám Vaše CV, které bude zasláno společnostem, v případě jejich zájmu o Váš profil.

 

Potvrzením registrace do systému www.lavoro.cz beru na vědomí, že mé osobní údaje budou ze strany Camic zpracovávány na základě mé registrace pro účely nabídek zaměstnání a z tohoto důvodu mohou být předávány třetím osobám, které projeví zájem mi nabídnout práce. Současně potvrzuji, že jsem byl/a Italsko- českou smíšenou obchodní a průmyslovou komorou (Camic),  informován/a, o svých níže uvedených právech vyplývajících z právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů právo vznést u Camic námitku proti zpracování mých osobních údajů, a to prostřednictvím emailu odeslaného na privacy@camic.cz, právo přístupu k mým osobním údajům zpracovávaným Camic, právo žádat jejich opravu či výmaz, popřípadě omezení zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů, pokud je to technicky možné,  právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud mám důvodné podezření, že došlo k újmě na mých právech či jinému porušení zákona při zpracování mých osobních údajů. Další informace o mých právech a zpracování osobních údajů jsou pro mne dostupné v Informacích o zpracování osobních údajů na www.camic.cz.

 

 Souhlasím s podmínkami Prohlášení o soukromí a Právními informacemi.

Prosím, vyplňte všechna povinná pole.