Invia il tuo CV

Non hai trovato un annuncio in linea con le tue competenze tra le offerte di lavoro?

Inserisci il tuo curriculum vitae, che verrà inviato alle aziende in caso di interesse al tuo profilo.

 

Potvrzením registrace do systému www.lavoro.cz beru na vědomí, že mé osobní údaje budou ze strany Camic zpracovávány na základě mé registrace pro účely nabídek zaměstnání a z tohoto důvodu mohou být předávány třetím osobám, které projeví zájem mi nabídnout práce. Současně potvrzuji, že jsem byl/a Italsko- českou smíšenou obchodní a průmyslovou komorou (Camic),  informován/a, o svých níže uvedených právech vyplývajících z právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů právo vznést u Camic námitku proti zpracování mých osobních údajů, a to prostřednictvím emailu odeslaného na privacy@camic.cz, právo přístupu k mým osobním údajům zpracovávaným Camic, právo žádat jejich opravu či výmaz, popřípadě omezení zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů, pokud je to technicky možné,  právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud mám důvodné podezření, že došlo k újmě na mých právech či jinému porušení zákona při zpracování mých osobních údajů. Další informace o mých právech a zpracování osobních údajů jsou pro mne dostupné v Informacích o zpracování osobních údajů na www.camic.cz.
 Consenso al trattamento dei dati personali e condizioni d’uso: cliccando si dichiara di aver letto e di accettare tutti i termini e le condizioni.

Fulfill the complusory fields. Compilare i campi obbligatori.